Viktig

Vurdere farger på en skjerm

Vi bruker alle skjermene hver dag, de fleste har til eget bruk 3-4 skjermer (smarttelefon, datamaskin, nettbrett og TV). Teknologien for å gjengi farger på skjermen er mange. Både maskinvaren og flere typer programvare som disse bildene kan vises på er forskjellig. Alle deler vil påvirke utseendet mer eller mindre. I tillegg oppfatter også mennesker farger ulikt.

Vi er positive til  utviklingen, og tror teknologien i dag gir en livligere gjengivelse enn noen gang, selv om du ikke har profesjonelt utstyr. Resultatet er vanligvis svært bra. God nok til å kunne vurdere vever i miljøet den er tiltenkt i dens kreative og tilgjengelige måter.

Teksturer og nyanser forandrer seg alltid på stoffer. Selv fra en fysisk prøve i prøveboken kan det fremstå ulikt når man får produktet levert fra en annen batch enn den som ble brukt i prøveboken.

Vi i VEMA kan ikke garantere at våre kunder får en 100 prosent nøyaktig gjengivelse på sine skjermer for å vurdere en vevd kvalitet, og fraskriver oss derfor et hvert ansvar for ulikheter mellom bildet på skjermen og det faktiske stoffet man mottar på selve produktet.

Kan du se 22 gråtoner mellom de hvite og de ​​svarte stripene nedenfor ? Da har du gode muligheter for å trygt bruke programmet.

Graskala600x1000